tirsdag 26. august 2008

Hvem er jeg?

Ja si det..godt spørsmål
HVEM ER JEG??

Jeg er iallefall en dame på 32 år.
Lider av alvorlig depresjon og kronisk suicidalproblematikk + angst
Det var det legen sa til meg en gang..Jeg er en fare for meg selv.
Hurra tenkte jeg høyt inni meg. Jeg er da ikke en skummel person og vil da ikke banke noen.
Så tenkte jeg litt mer over hva han sa til meg og fant ut at oh ja...kanskje det var litt meg det.
Jeg har forsøkt å avslutte livet mitt 3 ganger nå...er ikke stolt av det
Har drevet med selvskading og er kommet inn i en vond sirkel som jeg ikke helt kommer ut av på egen hånd.
Har stadig samtaler med både den ene og andre legen at av og til går det helt i surr.
Får medisiner nå som skal gjøre livet bedre for meg...så sier iallefall legene.
Stritter i mot medisinene,men har mine dager der jeg tar de frivillig.
Sovemedisinene tar jeg frivillig...er lei av å sitte oppe til halv 3 på natten og så være lys våken i 6-7 tiden om morgenen.
Mange velger å skjule depresjonen som de sliter med og jeg kunne ha gjort det samme,men velger å være åpen for det har faktisk vist seg å være til det beste for min del...har så mange venner og bekjente som har kommet til meg og sagt at de er i samme situasjon,men at de holder det for seg selv.
Hver og en av mine venner får selv velge om de vil beholde meg som venner...nå vet jeg iallfall hvem som er mine rette venner...Det er de alle.Ingen har vendt meg ryggen så langt.Jeg er overlykkelig :-)

kronisk suicidalproblematikk-der ordet har jeg stjålet ifra ei som jeg ikke vil navngi her..men det er fordi jeg ikke helt klarte å sette ordet i sammen.


Suicidalitet omfatter tanker, ideer, atferd og handlinger av selvdestruktiv
karakter, der målet er selvbeskadigelse som et rop om hjelp, eller selvutslettelse
som løsning på en håpløs situasjon.


Karakteristika/risikofaktorer
Vanlige kliniske trekk: Depresjon, følelse av håpløshet, atferdsforstyrrelser,
dårlig impulskontroll, rusmisbruk.
Risikofaktorer: Alvorlig psykiatrisk lidelse, tidligere suicidalforsøk, suicid i
familie og vennekrets, lett tilgang på våpen eller medikamenter.
Utløsende faktorer: Familiekonflikter, tap av nær person, mobbing.

Ingen kommentarer: