lørdag 31. juli 2010

Min hode er lastet med :

Før jeg ramser nedover så må jeg jo starte med at mitt hode er lastet med masse rart.
Masse humor og spilllopper som stadig dukker opp ifra intet.


KRONISK SUICIDALPROBLEMATIKK

Karakteristika/risikofaktorer
Vanlige kliniske trekk: Depresjon, følelse av håpløshet, atferdsforstyrrelser,
dårlig impulskontroll, rusmisbruk.
Risikofaktorer: Alvorlig psykiatrisk lidelse, tidligere suicidalforsøk, suicid i
familie og vennekrets, lett tilgang på våpen eller medikamenter.
Utløsende faktorer: Familiekonflikter, tap av nær person, mobbing.

ANGST
Angst innebefatter en kompleks og bred kombinasjon av følelser, som frykt, engstelse, bekymring og panikk, og kroppslige symptomer som hjertebank, brystsmerte, pustevansker, svette, svimmelhet, rødme og kvalme. Angst har evolusjonært sett en viktig funksjon for overlevelse og kan være en normal og adekvat reaksjon på ytre trusler. Angst kan sees som en forsvarsmekanisme som forbereder kroppen på flykte fra eller konfrontere (slåss mot) kilden som utgjør en trussel. Angst kan bli et problem og utvikle seg til en psykisk lidelse dersom angstreaksjonen er betydelig overdreven og ikke står i et fornuftig forhold opp mot faktisk trussel.

BIPOLAR LIDELSE
Bipolar lidelse er en psykisk lidelse der det karakteristiske er at personen opplever store svingninger i stemningsleiet, i form av forskjellige kombinasjoner av depresjon, mani, hypomani og blandede episoder. Tilstanden er klassifisert som en psykisk lidelse i det offisielle diagnosesystemet ICD-10. Stemningssvingningene vil ofte gi betydelig ubehag for pasienten og pårørende. Bipolar lidelse vil også ofte redusere evnen til over tid å fungere godt sosialt, i utdanning eller i arbeid. Det er et krav til diagnosen at svingningene i stemningsleiet ikke skyldes inntak av medisiner, rusmidler eller av somatisk sykdom.


BORDERLINE PERSONLIGHETSFORSTYRRELSE
Borderline personlighetsforstyrrelse er det tidligere navnet på en personlighetsforstyrrelse som nå kalles emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Det finnes to typer borderline personlighetsforstyrrelse. Det er den impulsiv typen og borderline typen.
Kjennetegnet på emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse er intense og ustabile følelser, ofte med veldig mye sinne. En person som har denne forstyrrelsen går lett inn i intense og ustabile forhold, og har et ustabilt og usikkert selvbilde og identitet.
Mennesker med denne typen forstyrrelse har også en tendens til å kunne skade seg selv eller true med å gjøre det. De kommer også lett i krangler med andre, og har store problemer med å kontrollere seg selv når man blir veldig frustrert.

POLLENALLERGI
Pollenallergi er en atopisk allergi som rammer mennesker som er overømfintlig mot pollen, kjent som blomsterstøv. Det som forårsaker den allergiske reaksjonen er proteinene i pollenet. Pollenallergi er årsak til høysnue og sommerastma og er vanligst mot pollen fra vindbestøvede planter, spesielt or, hassel, bjørk, gress og burot. Det forekommer oftest i aldersgruppen 5–40 år.

Flølte at jeg måtte dra inn pollenallergien på slutten..bare så det ikke skulle bli helt forfærdelig innlegg..

Hva er ditt hode lastet med?
Tunge tanker, triste hendelser, lys, latter, happie days?
Lyst å fortelle ?

Akkurat har jeg problem med å møte folk...se folk i øynene. Føler de dømmer meg. Ser ned på meg akkurat som jeg har gjort meg fortjent med.
Jeg har sittet ute nå med noen på campingplassen, men sa ikke så veldig mye da jeg føler at det meste jeg kommer med er helt på tryne og har ingen sammenheng.
Snille folkene her...jeg vil jo ikke skremme bort de jeg er så veldig glad i :-)


Jeg har plassert min blogg i Stavangernorske bloggkart!Jeg har forresten presentert bloggen min på Bloggurat.BlogglistenFollow my blog with bloglovin

1 kommentar:

Laila sa...

alt man skal slite med....men det er jo aldri stille oppi topplokket heller da sååe jaaa...

akkurat nå er MITT hodet fylt med tanken: etter denne runden her,så blir det ikke fler bp'er! Nå er det nok,nok og mer enn nok.
Eh..ja,der har du mitt hode nå..

håper du sover godt nå,masse jon blund støv på vei i tlfelle :)